Foto’s van 13 jaar geleden

een serie foto’s van uit italie (garda meer ) van 13 jaar geleden…
ik wens iedereen een hele prettige vakatie thuis of elders….

Geen enkele foto mag, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de respectievelijke eigenaar, vermenigvuldigd, gekopieerd, doorgestuurd of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.

Geen enkele foto mag, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de respectievelijke eigenaar, vermenigvuldigd, gekopieerd, doorgestuurd of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.